نوشته‌های تازه

 1. چهارمین همایش ملی کشاورزی غذا و آبزیان پاسخ دهید
 2. دومین همایش الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار پاسخ دهید
 3. ابتکار عمل یک دامدار انگلیسی با پنیری سیاه و با مزه فوق العاده پاسخ دهید
 4. فرایند تولید لواشک پاسخ دهید
 5. استقرار سیستم HACCP و مزایای آن پاسخ دهید
 6. نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی پاسخ دهید
 7. اولین کنگره ملی سلامت غذا پاسخ دهید
 8. سومین همایش امنیت غذایی پاسخ دهید
 9. سوالاتی درباره شیر و فراورده های شیری ۱ پاسخ
 10. فساد شیر و عوامل موثر در آن ۳ پاسخ
 11. روش تولید سس کچاپ پاسخ دهید
 12. سمولینا و ویژگی­های آن: ۲ پاسخ
 13. کنترل بهداشت مواد غذایی پاسخ دهید